Реклама

В национален портал за модерно земеделие  на адрес www.stopanin.com имате възможност да публикувате:

 

-    Рекламни банери
-    Фирмено представяне
-    Представяне на Вашите продукти
-    Представяне на Вашия екип
-    Покани за събития 
-    Информация за Вашата фирма
-    Информация за Вашата агроаптека 

 

 

За връзка с нас:

 

Stopanin2014@gmail.com
Stopanin2014@abv.bg
+ 359 892 244 158
+ 359 892 244 157