За нас

 

Вестник „Стопанин” е първият в България частен специализиран  седмичник за земеделие, който излиза на 25 юли 1991 г.
От 6 декември 2016 г. изданието премина изцяло онлайн, трансформирано в интернет сайта www.stopanin.com.


Като медия на Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ) stopanin.com отразява новостите и проблемите на растителнозащитния бранш.


Сайтът публикува също важни новини и задълбочени анализи от света на агробизнеса у нас и в чужбина, какви са постиженията на българската и световната аграрна наука, какво се случва на стоковите борси и пазари на земеделска продукция.