Влажният април ще е рай за септориози, струпясване, сачмянка
Публикувано на: 31.03.2018

През април високата атмосферна влажност и честите превалявания ще поддържат добри условия за развитието на редица гъбни болести - септориози по зимните житни култури, а при овошките - ранно кафяво гниене, струпясване, сачмянка.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има през повечето дни от първото, в началото и в края на второто десетдневие.

Това прогнозира Дукена Жолева, агрометеоролог в НИМХ-БАН.  


Заради преовлажняване на почвата в Южна България е пропуснат агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа, през втората половина на март.
За Северна България срокът е първото десетдневие на април.
Валежите през март, надвишили на много места в страната два пъти месечните норми (Видин - 135 l/m², Враца - 112 l/m², Кнежа - 104 l/m², Свищов - 104 l/m², Шумен - 101 l/m², Драгоман - 105 l/m², Благоевград - 102 l/m², Хасково - 104 l/m², Кърджали - 114 l/m², Карнобат - 118 l/m²), доведоха до преовлажнение на почвата в 50 и 100 cm слой и сериозни закъснения на предсеитбените обработки и сеитбата на ранните и средноранните пролетни култури.

 

След влажното време в началото на пролетта през първото десетдневие на април се очаква подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия.  
През първото десетдневие прогнозираните наднормени температури ще ускорят вегетацията на есенните посеви. През този период голяма част от пшеницатa и ечемикът в полските райони ще встъпят във фаза вретенене. При рапицата ще се наблюдава фаза бутонизация.

 

През повечето дни от второто и третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при температури, близки до климатичните норми.

През втората половина на април при рапицата ще протича фаза цъфтеж. През третото десетдневие пшеницата и ечемикът, вретенили най-рано, в средата на март (Пловдив, Пазарджик), ще встъпят във фаза изкласяване, а на места в южните райони при посевите ще се наблюдава и фаза цъфтеж.

 

Очакваните валежи през април, около нормата за месеца, ще поддържат почвените влагозапаси в оптимални граници за вегетацията на есенните посеви и засетите пролетни култури.

През месеца повишена вероятност за образуване на слани се прогнозира през второто десетдневие, което трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюневия разсад.

 

В края на второто и началото на третото десетдневие в полските райони, температурите на почвата в 10-сантиметровия слой ще бъдат с подходящи стойности за сеитбата на царевица за зърното, а в края на месеца - и за топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши).