Близо 14 лв. на декар е добавката за първите 300 дка от стопанството
Публикувано на: 30.03.2018

По схемата за преразпределително плащане за 2017 г. стопаните получават добавка от 139,72 лева/ха.

Това се посочва в заповед на агроминистъра.

 

Което пък означава, че за първите 30 хектара ( 300 дка) те ще имат по близо 14 лв. върху основната субсидия.


Потенциални бенефициенти са всички земеделските стопани, които имат право да получават плащане по СЕПП.

 

Преразпределителното плащане не е предназначено само за стопанствата в рамките на първите хектари, т.е. с размер на площите до 30 ха (300 дка). Надбавката се отпуска и на по-големите стопанства за техните първи 30 ха (300 дка).