Пускат още пари за изследване на пчелен мед
Публикувано на: 30.03.2018

Осигурено е допълнително финансиране от над 800 хил. лева за лаборатории, които извършват физико-химичен анализ на пчелен мед и за подновяването на пчелните кошери.

 

Преразпределението на бюджета за 2018 г. между мерките и дейностите дава възможност да се одобрят всички подадени заявления за закупуване на отводки и пчелни майки.
     

Списъкът на класираните кандидати е публикуван на електронната страница на фонд „Земедели”.

Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане в 28-те административни области на страната.